8.09.2020 w Święto Narodzenia NMP głównej patroni naszej diecezji Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej świętowała jubileusz 25-lecia po reaktywacji na szczeblu parafialnym.
Pod takim hasłem odbywał się tegoroczny odpust tuchowski.
Akcja Katolicka wraz z Akcja z Nowego Sącza , Barcic i mieszkańcami Starego Sącza
Chwalcie łąki umajone … Chwalcie cieniste gaiki …. Chwalcie z nami Panią świata...
-to temat rekolekcji dla członków Akcji Katolickiej które odbyły się w Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach w dn. 28.02-1.03.2020.
18.01.2020 w sobotnie popołudnie Akcja Katolicka wraz kapłanami, siostrami służebniczkami oraz przedstawicielami i członkami wszystkich grup działających przy parafii św. Elżbiety w Starym Sączu spotkali się na wspólnotowym opłatku.
14 września w dniu Podwyższenia Krzyża Świętego – w dniu, kiedy cała Polska stanęła pod krzyżem w wielkiej modlitwie, Akcja Katolicka wraz z parafianami ze Starego Sącza wyruszyła na pielgrzymi szlak na Święty Krzyż.
W 99 rocznicę urodzin Papieża Polaka, po uroczystościach na Ołtarzu Papieskim, obraz i relikwie św. Jana Pawła II zagościły w parafii św. Elżbiety, przy której działa Akcja Katolicka.
Akcja Katolicka to Stowarzyszenie działające w naszej parafii od ponad 20 lat mające swój status i swoją strukturę. Początki AK sięgają IX w. Stowarzyszenie powołał papież Pius XI w roku 1928. Choć jako nazwa pojawiła się już wcześniej w,,motu proprio”Piusa X z roku 1903. Ten sam papież określił charyzmat stowarzyszenia i zasady organizacyjne. Jednak formalnie do życia powołał Akcję Katolicką Pius XI przedstawiając główne założenia stowarzyszenia w encyklice,,Ubi arcano” w roku 1922.
LITWO, OJCZYZNO MOJA! Litwo, Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie; Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy I w Ostrej świecisz Bramie!….. Adam Mickiewicz

Akcja Katolicka

przy parafii p.w. św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu

Wita Wszystkich na swojej stronie

  • Nie wstydźcie się odmawiać Różańca sami, kiedy idziecie do szkoły, na uczelnię czy do pracy, na ulicy i w środkach komunikacji publicznej; przyzwyczajajcie się odmawiać go ze sobą, w waszych grupach, ruchach i stowarzyszeniach; nie wahajcie się proponować go w domu waszym rodzicom i rodzeństwu, gdyż on ożywia i umacnia więzy pomiędzy członkami rodziny. Ta modlitwa pomoże wam być mocnymi w wierze, stałymi w miłości, radosnymi i trwałymi w nadziei.

    (Z Orędzia Ojca Świętego, Jana Pawła II z okazji XVIII Światowego Dnia Młodzieży)

 

Odwiedzin : 19882
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska