14 września w dniu Podwyższenia Krzyża Świętego – w dniu, kiedy cała Polska stanęła pod krzyżem w wielkiej modlitwie, Akcja Katolicka wraz z parafianami ze Starego Sącza wyruszyła na pielgrzymi szlak na Święty Krzyż.
W 99 rocznicę urodzin Papieża Polaka, po uroczystościach na Ołtarzu Papieskim, obraz i relikwie św. Jana Pawła II zagościły w parafii św. Elżbiety, przy której działa Akcja Katolicka.
Akcja Katolicka to Stowarzyszenie działające w naszej parafii od ponad 20 lat mające swój status i swoją strukturę. Początki AK sięgają IX w. Stowarzyszenie powołał papież Pius XI w roku 1928. Choć jako nazwa pojawiła się już wcześniej w,,motu proprio”Piusa X z roku 1903. Ten sam papież określił charyzmat stowarzyszenia i zasady organizacyjne. Jednak formalnie do życia powołał Akcję Katolicką Pius XI przedstawiając główne założenia stowarzyszenia w encyklice,,Ubi arcano” w roku 1922.
„Nie ma kościoła, w którym by nie było ołtarza ku Jej czci; nie ma kraju ni regionu, w którym nie istniałyby jakieś Jej cudowne wizerunki, zjednujące wszelkie łaski i leczące wszelkie zło” („Prawdziwe oddanie Maryi” św. Ludwik Maria Grignion de Montfort)
Tak- św. Janie Pawle II - PAMIĘTAMY Tak- św. Janie Pawle II - JESTEŚMY.
Jak co roku w okresie Wielkiego Postu Akcja Katolicka przeżywa swoje rekolekcje wielkopostne. W tym roku odbyły się one w dn. 8-10marca w dwóch Domach Rekolekcyjnych: dla Liderów POAK w Opoce w Starym Sączu a dla członków Akcji w Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach.
20.10.2018 w 40 rocznicę wyboru Kardynała Wojtyły na Stolicę Piotrową Parafialny Oddział Akcji Katolickiej ze Starego Sącza wraz z parafianami pielgrzymował do Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie, aby wziąć udział w uroczystościach jubileuszowych. Dzień 20 października poświęcony był młodym i nosił hasło: ,,Jan Paweł II - papież ludzi młodych.''.
22.09.2018 w sobotni deszczowy ranek na parkingu przykościelnym zebrała się grupa pielgrzymów udająca się do Miechowa i Staniątek.
LITWO, OJCZYZNO MOJA! Litwo, Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie; Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy I w Ostrej świecisz Bramie!….. Adam Mickiewicz
28.04.2018 odbyła się Międzydiecezjalna Pielgrzymka Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej oraz Diecezji Rzeszowskiej i Tarnowskiej do Strachociny pod hasłem „Chrześcijański kształt patriotyzmu”
Jak co roku w kolejną rocznicę odejścia do Domu Ojca naszego kochanego Papieża Św. Jana Pawła II
W dn. 16-18.02.2018 odbyły się rekolekcje Akcji Katolickiej w Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach.
W dniu 03 lutego 2018 r. odbyło się w Tarnowie spotkanie prezesów Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej połączone z posiedzeniem Rady Instytutu Akcji Katolickiej.

Akcja Katolicka

przy parafii p.w. św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu

Wita Wszystkich na swojej stronie

  • Nie wstydźcie się odmawiać Różańca sami, kiedy idziecie do szkoły, na uczelnię czy do pracy, na ulicy i w środkach komunikacji publicznej; przyzwyczajajcie się odmawiać go ze sobą, w waszych grupach, ruchach i stowarzyszeniach; nie wahajcie się proponować go w domu waszym rodzicom i rodzeństwu, gdyż on ożywia i umacnia więzy pomiędzy członkami rodziny. Ta modlitwa pomoże wam być mocnymi w wierze, stałymi w miłości, radosnymi i trwałymi w nadziei.

    (Z Orędzia Ojca Świętego, Jana Pawła II z okazji XVIII Światowego Dnia Młodzieży)

 

Odwiedzin : 13761
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska