Akcja Katolicka zaprasza na Mini Ekstremalną Starosądecką Drogę Krzyżową 19 marca 2021 r. Rozpoczęcie Mszą świętą w kościele parafialnym o 21.00. Trasa liczy 11 km. Zapisy i informacje u p. Agaty Kowalik.
W oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych odpowiedzieliśmy na ogólnopolską inicjatywę modlitewną Różaniec do granic nieba i tak codziennie od 1 do 8 listopada o godz. 20.00 spotykaliśmy się na modlitwie w intencji wynagrodzenia za grzechy aborcji, z prośbą o nawrócenie Polaków oraz przywrócenie nadziei, wiary i pokoju w obecnej sytuacji.
Nie ma jak do u Mamy ... Nie ma jak u Mamy... W sobotni słoneczny poranek spod kościoła św. Elżbiety w Starym Sączu Akcja Katolicka, parafianie wraz z werbistami o.Piotrem,o.Pawłem oraz ks. Fabianem wyruszyli na pielgrzymi szlak prowadzący nas przez Leśniów, Gidle do Częstochowy.
Jak co roku na ul. Kazimierza Wielkiego w Starym Sączu odbyła się Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzona przez Akcję Katolicką, duchowieństwo i parafian. 28 wrzesień to kolejna rocznica beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, spowiednika i kontynuatora misji św. Faustyny.
W 99 rocznicę urodzin Papieża Polaka, po uroczystościach na Ołtarzu Papieskim, obraz i relikwie św. Jana Pawła II zagościły w parafii św. Elżbiety, przy której działa Akcja Katolicka.
Akcja Katolicka to Stowarzyszenie działające w naszej parafii od ponad 20 lat mające swój status i swoją strukturę. Początki AK sięgają IX w. Stowarzyszenie powołał papież Pius XI w roku 1928. Choć jako nazwa pojawiła się już wcześniej w,,motu proprio”Piusa X z roku 1903. Ten sam papież określił charyzmat stowarzyszenia i zasady organizacyjne. Jednak formalnie do życia powołał Akcję Katolicką Pius XI przedstawiając główne założenia stowarzyszenia w encyklice,,Ubi arcano” w roku 1922.
LITWO, OJCZYZNO MOJA! Litwo, Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie; Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy I w Ostrej świecisz Bramie!….. Adam Mickiewicz

Akcja Katolicka

przy parafii p.w. św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu

Wita Wszystkich na swojej stronie

  • Nie wstydźcie się odmawiać Różańca sami, kiedy idziecie do szkoły, na uczelnię czy do pracy, na ulicy i w środkach komunikacji publicznej; przyzwyczajajcie się odmawiać go ze sobą, w waszych grupach, ruchach i stowarzyszeniach; nie wahajcie się proponować go w domu waszym rodzicom i rodzeństwu, gdyż on ożywia i umacnia więzy pomiędzy członkami rodziny. Ta modlitwa pomoże wam być mocnymi w wierze, stałymi w miłości, radosnymi i trwałymi w nadziei.

    (Z Orędzia Ojca Świętego, Jana Pawła II z okazji XVIII Światowego Dnia Młodzieży)

 

Odwiedzin : 25115
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska