Wczesnym rankiem 10.07.2021 spod kościoła św. Elżbiety w Starym Sączu wyruszyła 33 osobowa pielgrzymka Akcji Katolickiej i parafian do Dukli i Komańczy pod opieką duchową naszego wikarego ks. Fabiana Hołysta.
Czcigodny księże Nikodemie Składamy najserdeczniejsze podziękowania za posługę duszpasterską i wsparcie Akcji Katolickiej działającej przy parafii św. Elżbiety w Starym Sączu.
Serce Jezusa, źródło życia i świętości” – to temat rekolekcji dla członków Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, które odbyły się w dniach 18–20 czerwca w Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach. Po długiej przerwie z powodu paraliżu przez pandemię COVID_miały one tym roku trochę inny charakter. Była eucharystia i konferencje ale było też dużo czasu aby nacieszyć się sobą po długim czasie zamknięcia.
18.05.1920 w Wadowicach gdy z kościoła dochodziła melodia śpiewanej Litanii Loretańskiej w domu Wojtyłów urodził się mały chłopczyk któremu dano imię Karol. Gdy Karol dorósł wstąpił do seminarium został księdzem, biskupem, kardynałem i papieżem następcą św. Piotra Janem Pawłem II.
Akcja Katolicka zaprasza na Mini Ekstremalną Starosądecką Drogę Krzyżową 19 marca 2021 r. Rozpoczęcie Mszą świętą w kościele parafialnym o 21.00. Trasa liczy 11 km. Zapisy i informacje u p. Agaty Kowalik.
W 99 rocznicę urodzin Papieża Polaka, po uroczystościach na Ołtarzu Papieskim, obraz i relikwie św. Jana Pawła II zagościły w parafii św. Elżbiety, przy której działa Akcja Katolicka.
Akcja Katolicka to Stowarzyszenie działające w naszej parafii od ponad 20 lat mające swój status i swoją strukturę. Początki AK sięgają IX w. Stowarzyszenie powołał papież Pius XI w roku 1928. Choć jako nazwa pojawiła się już wcześniej w,,motu proprio”Piusa X z roku 1903. Ten sam papież określił charyzmat stowarzyszenia i zasady organizacyjne. Jednak formalnie do życia powołał Akcję Katolicką Pius XI przedstawiając główne założenia stowarzyszenia w encyklice,,Ubi arcano” w roku 1922.
LITWO, OJCZYZNO MOJA! Litwo, Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie; Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy I w Ostrej świecisz Bramie!….. Adam Mickiewicz

Akcja Katolicka

przy parafii p.w. św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu

Wita Wszystkich na swojej stronie

  • Nie wstydźcie się odmawiać Różańca sami, kiedy idziecie do szkoły, na uczelnię czy do pracy, na ulicy i w środkach komunikacji publicznej; przyzwyczajajcie się odmawiać go ze sobą, w waszych grupach, ruchach i stowarzyszeniach; nie wahajcie się proponować go w domu waszym rodzicom i rodzeństwu, gdyż on ożywia i umacnia więzy pomiędzy członkami rodziny. Ta modlitwa pomoże wam być mocnymi w wierze, stałymi w miłości, radosnymi i trwałymi w nadziei.

    (Z Orędzia Ojca Świętego, Jana Pawła II z okazji XVIII Światowego Dnia Młodzieży)

 

Odwiedzin : 26652
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska