Strona główna -> Aktualności

Wielka Tajemnica Wiary Eucharystia Daje Życie

05.03.2020, Kategoria: Aktualności

-to temat rekolekcji dla członków Akcji Katolickiej które odbyły się w Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach w dn. 28.02-1.03.2020.

Jak co roku ponad 120 członków AKDT przybyło w piękny teren Skamieniałego Miasta w Ciężkowicach do Domu Rekolekcyjnego. Z dala od codziennego zgiełku chcieliśmy pobyć w ciszy z Bogiem, samym sobą i drugim człowiekiem. Rekolekcje prowadził nasz Asystent diecezjalny AKDT ks. dr hab. Jan Bartoszek pochylając się nad największym z Cudów jakim jest Eucharystia.

Eucharystia szkołą przebaczenia i pojednania. To jest Ciało moje za was wydane, to jest Krew moja za was wylana- te słowa przypominają nam ,że nasze pojednanie z Bogiem jest celem Jezusa Chrystusa. Pojednanie jest procesem który dotyczy każdego człowieka i trwa przez całe życie. Przystępujemy do komunii św. nie dlatego że jesteśmy czyści i godni ale dlatego że Chrystus nas zaprasza. On jest na drodze naszego pojednania. On jest siłą która stawia nas na nogi. Eucharystia winna być szczytem naszej modlitwy. Ma sprawić aby nasze życie było podobne do życia Pana Jezusa. Eucharystia to też pojednanie się z drugim człowiekiem. Eucharystia wzywa do przebaczenia i uczy przebaczenia . Przebaczenie jest warunkiem prawdziwej ludzkiej miłości. Pragnąć się kochać winniśmy przebaczać sobie jak mówi Pan Jezus nawet 77 razy. Czasami nosimy w sobie zranienia i upokorzenia i wtedy jest nam trudno przebaczyć ale musimy prosić Boga o łaskę przebaczenia i uzdrowienia. Bóg nas kocha takimi jakimi jesteśmy mimo naszej grzeszności. Bóg jest realistą. Im więcej w nas miłości do Pana Boga tym większa w nas troska aby nie grzeszyć . Eucharystia to miejsce odkupienia wszystkich naszych grzechów tych zawinionych i niezawinionych. Św. Paweł powiedział: W imię Chrystusa pojednajmy się z Bogiem

 

Eucharystia szkołą apostolstwa. Eucharystia dla nas chrześcijan jest słońcem. Gdzie nie ma słońca tam nie ma życia i wiara wtedy stopniowo zamiera. Na przykładzie ewangelii św. Mateusza o synach w winnicy. Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy! Ten odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca? Miarą posłuszeństwa Bogu jest miara jaka jest w tobie a nie miara sumienia. Dziecko idz i pracuj w kościele. My jako kościół potrzebujemy świadczyć miłosierdzie. Aby budować kościół musimy spełnić dwa warunki: -Odkryć w sobie dziecko Boże ( Idz i pracuj w winnicy) -Nawrócenie. Trzeba otworzyć się na dar nawrócenia poznania Jezusa i doświadczenie go w naszym życiu wśród bliznich. Poznanie Boga wszystko zmienia. Jeśli Boga nie poznamy to nie ma co się angażować w kościół. Pan Jezus mówi : Nie przyszedłem nawrócić sprawiedliwych ale grzeszników. Ewangelia jest dobrą nowiną . Bóg nie powołuje nas jako świętych ale jako grzeszników. Modlitwa wyznacza tętno życia duchowego. Od niej zależy poziom chrześcijaństwa. W naszej pracy w stowarzyszeniu pojawia się pytanie co jest dla nas priorytetem? Priorytetem jest modlitwa. Modlitwa czyli zjednoczenie z Chrystusem. Modlitwa nigdy nie będzie czymś łatwym .O modlitwę trzeba walczyć i ona sama w sobie jest walką a bez niej człowiek traci wiarę.. Sam Jezus modli się za nas w dzień i w nocy w Tabernakulum. Największą szkołą modlitwy jest Eucharystia

 

Eucharystia szkołą ofiary Dawniej przynoszono ofiary w formie darów później zamieniono to na ofiarę pieniężną. Nasze życie jest nieustanną ofiarą. Modlitwa błogosławieństwa przypomina nam słowa Jezusa ,,Beze mnie nic uczynić nie możecie”. Bóg daje wszystko ale człowiek musi te dary przynieść do ołtarza. Bez człowieka nie ma ofiary. Celem współpracy człowieka z Bogiem jest zbawienie człowieka . Przynosimy do Pana wszystko nawet to co nam się nie udało. Nasze ofiary łączymy z Jego ofiarą dzięki czemu dostajemy nową nadprzyrodzoną jakość daru.

 

Eucharystia szkołą słowa Eucharystia jest szkołą słowa zaczyna się od Słowa Bożego. Jesteśmy jak owce nie mające pasterza bo co nas ma uczynić owczarnią? Trzymać nas będzie Słowo. Słowo spożyte, przetrawione, przemedytowane. Bierz Pismo św. ono Cię uratuje pomoże zwalczyć pokusę. Wszystko wkoło się zmienia a Słowo Boże nigdy się nie zmieni. Pan osłoni nas swoją miłością Czas poświęcony Bogu nigdy nie jest czasem straconym. Eucharystia jest szczytem modlitwy, ofiary naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Eucharystia jest droga do naszego zbawienia

 

Amen

Autor: Agata Wolak-Kowalik

Odwiedzin : 20450
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska