Strona główna -> Aktualności

Pielgrzymka do Matki Bożej Leśniowskiej-Gidelskiej-Częstochowskiej

07.10.2020, Kategoria: Aktualności

Nie ma jak do u Mamy ... Nie ma jak u Mamy... W sobotni słoneczny poranek spod kościoła św. Elżbiety w Starym Sączu Akcja Katolicka, parafianie wraz z werbistami o.Piotrem,o.Pawłem oraz ks. Fabianem wyruszyli na pielgrzymi szlak prowadzący nas przez Leśniów, Gidle do Częstochowy.

Drogę do Leśniowa wypełniliśmy śpiewem godzinek i modlitwą różańcową. Leśniów położony jest na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, Patronki Rodzin. Według bardzo dawnej tradycji kult Matki Bożej Leśniowskiej związany jest ściśle z kultem Matki Bożej Jasnogórskiej.

Wracający z Rusi w roku 1382 śląski książę Władysław Opolczyk, bezskutecznie poszukujący wody w okolicy dzisiejszego Leśniowa, zwrócił się w pokornej modlitwie do Matki Bożej i uzyskał niezwykłą łaskę, bo nagle wytrysnęło obfite źródło, dające początek istnieniu do dziś potokowi Leśniówka. W dowód wdzięczności pozostawił w kaplicy przy źródle drewnianą figurkę Matki Bożej, którą wiózł razem z Cudownym Obrazem „Czarnej Madonny”. Obecnie gotycka Figurka znajduje się w ołtarzu głównym. 13 sierpnia 1967 roku odbyła się uroczystość koronacji figury Matki Bożej, dokonanej przez Prymasa Polski – kard. Stefana Wyszyńskiego, kard. Karola Wojtyłę, bpa Stefana Barełę oraz Generała Zakonu Paulinów – o. Jerzego Tomzińskiego. W miejscu, gdzie według legendy wytrysnęło źródełko, znajduje się dzisiaj kaplica p.w. Matki Bożej Anielskiej. Powstała ona jako wotum dziękczynne za obecność Matki Bożej w Leśniowie . Po wysłuchaniu historii przedstawionej nam przez o.paulina ruszyliśmy w stronę Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej. Gidle to wieś ale bardzo przypominająca miasteczko ponieważ ma rynek i aż trzy kościoły. Najwspanialszy z nich, to kościół dominikanów pod wezwaniem Wniebowzięcia Matki Bożej.Największym skarbem tej świątyni jest maleńka, zaledwie dziewięciocentymetrowa, kamienna figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem.Historia tej figurki sięga 1516r. gdzie rolnik Jan Czeczek orał swoje pole. Naraz, ku jego zdziwieniu, woły ustały w orce, a nawet padły na kolana.Mężczyzna zauważył niezwykłą jasność bijącą z ziemi, a wśród tej jasności „obrazek mały głazowy Najświętszej Panny, wielkości na dłoń, na kamieniu wielkim, który był wydrążony na kształt kielicha”.Wieśniak potraktował swoje znalezisko jako skarb materialny. Ukrył figurkę w chałupie, na dnie skrzyni z odzieżą. Gospodarz i jego rodzina nagle utracili wzrok.Wówczas pobożna kobieta, która pomagała nieszczęśliwym, zainteresowała się cudowną wonią i światłością bijącą ze skrzyni. Opowiedziała o wszystkim gidelskiemu proboszczowi. Posążek obmyto z prochu ziemi i przeniesiono do kościoła parafialnego. Wodą, która pozostała po obmyciu, Czeczkowie przetarli swe oczy i natychmiast odzyskali wzrok. Na pamiątkę tego wydarzenia zachował sie do dziś zwyczaj „kąpiółki”, to znaczy ceremonialnego obmywania raz w roku figurki w winie. W pełnym ufności i pobożnym przeświadczeniu pątnicy używają wina z tej „kąpiółki” na znak swojej wiary w moc Tej, którą nazywają Uzdrowieniem chorych. Figurkę przeniesiono z kościoła na miejsce jej odnalezienia i umieszczono w kapliczce w formie drewnianego słupa.Ojciec Konstanty Żukiewicz OP, podjął starania o koronacje cudownej figurki, która odbyła się 15 sierpnia 1921 roku.Obecnie maleńka Figurka Matki Bozej znajduje się w ołtarzu głównym. Matka Boża w Gidlach cieszy się sławą Uzdrowicielki chorych. Krążą wśród wiernych opinie, że Matka Najświętsza z Jasnej Góry jest głównie lekarką dusz (nawrócenia), a z Gidel – lekarką ciał . Z Gidel pojechaliśmy na spotkanie z Maką Boską Częstochowką naszą Królową-Czarną Madonną.3 październik 2020 to pierwsza sobota miesiąca gdzie na Jasną Górę przyjeżdzają rzesze pielgrzymów aby zawierzyć siebie, swoje rodziny, miasta i wioski Najświętszej Panience. My również oddaliśmy się Maryji. Po mszy św. z zawierzeniem odprawiliśmy na wałach drogę krzyżową i uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogórkim.Po pięknym pełnym wzruszeń i radości dniu dziękując Bogu powróciliśmy do naszych domów.

 

Matko Boska Leśniowska patronko rodzin- módl się za nami

Matko Boska Gidelska uzdrowienie chorych - módl się za nami

Matko Boska Częstochowska nawrócenie grzeszników -módl się za nami

TOTUS TUUS, TOTA TUA

Autor: Agata Wolak-Kowalik

Odwiedzin : 22181
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska