Strona główna -> Aktualności

NASZE POSŁANIE DO ŚWIATA W CODZIENNOŚCI... Ciężkowice 04-06.03.2022

12.03.2022, Kategoria: Aktualności

Po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią korona wirusa członkowie Akcji Katolickiej naszej diecezji bardzo licznie zgromadzili się w w Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach aby rozważać NASZE POSŁANIE DO ŚWIATA W CODZIENNOŚCI...

POSŁANIE RODZI SIĘ Z WIARY

Jeśli będzie w nas mocno ugruntowana wiara to będą i owoce. Wiara i rozum są jak dwa skrzydła na których unosi się DUCH. Wiara jest zawierzeniem komuś kto odsłania prawdę. Nasze życie jest nieustannym poszukiwaniem prawdy. Tylko Duch św. jest w stanie doprowadzić nas do wiary. Gdzie szukać wiary i jak się o nią troszczyć? Wiary trzeba szukać w modlitwie. Jeśli Bóg mieszka w moim sercu i życiu to mam połączenie . Jeśli wiara jest głęboka to modlitwa staje się oddechem naszej duszy. Jeśli odchodzimy od modlitwy nasze życie zaczyna się dusić. Módlmy się ABBA OJCZE. Bóg jest Ojcem a ja jestem jego dzieckiem..Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy.

POSŁANIE RODZI SIĘ Z NAWRÓCENIA

Ważne jest w życiu to aby sobie wybaczyć. Jeśli umiemy sobie wybaczyć to i wybaczymy bliźniemu. Potrzebna jest nam bezinteresowna miłość Boga na którą mamy się w pełni otworzyć ale często przeszkadza nam w tym: rutyna, rozpamiętywanie grzechu, gloryfikacja grzechu.

Czym jest rutyna? Rutyna to przyzwyczajenie się do różnych sytuacji w naszym życiu, działanie schematyczne które należy przerwać. Należy nadać nowe brzmienie naszemu życiu.

Drugim trudnym do wyzbycia elementem jest rozpamiętywanie grzechu. Bóg nie pamięta naszych grzechów. On zapomina jeśli już raz to wyspowiadaliśmy. To Pan Bóg nam wybaczył i nie ma już co roztrząsać kolejny raz. Gloryfikacja grzechu. Obecnie pewne zasady są narzucane przez ludzi poranionych i pogubionych. Prawa sprzeczne z naturą i prawem Bożym przykładem są <<Czarne marsze>>.

Te trzy kwestie mogą nas blokować. Brak spójności między życiem a działaniem. Brak nam cierpliwości.

POSŁANIE RODZI SIĘ Z EUCHARYSTII

Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie CHRYSTUS (Ga 2 19-20)

Eucharystia pomaga być nam lepszym, ulepsza w dobrym i czyni nas szczęśliwszym. Żyjemy szybko często nasze życie i myśli przynosimy ze sobą na eucharystię a one powodują rozproszenia.

Do mszy św. mamy się przygotować, uświadomić sobie że ma to być chwila wytchnienia. Posłanie do świata rodzi się z Eucharystii. To tutaj Chrystus oddaje się nam cały. Czy my się Eucharystią modlimy? Czy mamy iść z czym do świata? Czy pozwalamy Panu Bogu dać coś powiedzieć? Jeśli idziemy na Eucharystię z nieuporządkowanym naszym życiem, jakąś zadrą to albo idziemy na Eucharystię i się nią KARMIMY albo NIE. EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE.

Pokażmy że eucharystia pozwala być nam lepszym,że potrafimy wyjść z miłością do drugiego człowieka i podać mu rękę.

POSŁANIE RODZI SIĘ Z MIŁOSCI.

Miłość jest czymś najbardziej bezbronnym na świecie. Jest jak dziecko. Pascal określił że są 3 porządki : porządek materialny i cielesny, geniuszu i inteligencji oraz porządek MIŁOSCI I DOBROCI. Jedna kropla miłości jest czymś więcej niż pozostałe wszystkie porządki. Miłość nigdy nie ustaje, nigdy się nie kończy, nie cofa się. Bóg jest miłością i jeśli mamy taka świadomość to naprawdę poczujemy że nasze posłanie rodzi się z miłości i w miłości i do miłości.

POSŁANIE RODZI SIĘ Z APOSTOLSTWA

W apostolstwie najważniejsze jest człowieczeństwo. Kościół jest jak krzyż który łączy dwa wymiary: istotę widzialną i niewidzialną. Kościół to nie tylko duchowni ale i świeccy którzy mają swoje miejsce w kościele. Świecki na mocy chrztu uczestniczy w ulepszeniu świata, zabiega o Królestwo Boże. Powołanie do świętości i przyjmowaniu komunii św. na co dzień wiąże się z potrójnym powołaniem do posłannictwa. Każdy z nas jest posłany aby być kapłanem, prorokiem i królem.

Jesteś kapłanem. Kapłan jest mostem który łączy człowieka z Bogiem. My przez chrzest jesteśmy wszczepieni w Chrystusa. Na wzór Chrystusa mamy wszczepiać Ojca w siebie przyjmując komunię św. Na mocy chrztu jesteśmy władni aby ochrzcić dziecko z wody. Sakrament małżeństwa to jedyny sakrament do szafowania. To nie ksiądz udziela ślubu a narzeczeni sami sobie ślubują i są szafarzami sakramentu.

Jesteś prorokiem. Prorok to nie ktoś kto przepowiada przyszłość. To osoba która może mówić w imieniu Boga. Ludzie nie uczestniczą w urzędzie prorockim a w misji bycia głosem Boga. Mam słowem i czynem głosić ludziom,że Bóg nas kocha, że jest wiara, nadzieja i miłość. Czy moja, Twoja, nasza postawa świadczy że jesteś Chrześcijaninem?

Jesteś królem. Królem w Nowym Testamencie jest Jezus Chrystus. Jego misja objawia się najpełniej na krzyżu. Każdy z nas na mocy Jezusa Chrystusa jest wszczepiony do pełnienia misji królewskiej. Często jesteśmy smutni – dlaczego? Bo nie podążamy za prawdziwym naszym szczęściem za Bogiem. Szczęście ma na imię i oblicze najpierw Boga a potem ukochanego człowieka. Król to ten co kocha i może być kochany, to ten co wpatruje się w oczy ubogich, i pomaga im. Mamy uświęcać świat. Świat ma być na Chwałę Bożą poprzez komunię z Bogiem i ludźmi. Każdy z nas jest włączony w misję króla, kapłana i proroka i sami musimy nawiązać własną relację z Chrystusem.

POSŁANIE RODZI SIĘ W DUCHU ŚWIĘTYM

Przez życie idziemy z Duchem świętym. Sami z siebie nic nie możemy ale Mocą Ducha świętego wiele możemy dokonać. Otwierajmy się na działanie Ducha świętego bez niego łatwo się pogubimy. Nie zniechęcajmy się porażkami, zauważajmy zwycięstwa bo one nas umacniają i prowadzą.

TERAZ JUŻ NIE JA ŻYJĘ ALE ŻYJE WE MNIE CHRYSTUS.

BOGU DZIĘKI ZA TEN PIĘKNY CZAS NASZYCH REKOLEKCJI.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto

AMEN

Autor: Agata Wolak-Kowalik

Odwiedzin : 45440
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska