Strona główna -> Historia

EUROPA

 • 18.12.1903 pierwszy raz nazwy AK używa Papież Pius X w motu proprio,
 • 11.06.1905 Papież ten określił również charyzmat stowarzyszenia i zasady organizacyjne w encyklice "Il fermo proposito". Papież wyłożył w tej encyklice podstawy teologiczne i organizacyjne AK w myśl hasła: odnowić wszystko w Chrystusie,
 • 23.12.1922 Papież Pius XI kontynuował dzieło swego poprzednika oraz nadał ścisłe ramy organizacyjne AK w encyklice "Ubi arcano",
 • 1928 Papież Pius XI powołuje do życia AK., która miała być organizacją świeckich mających udział w apostolstwie hierarchicznym Kościoła i dążących do odnowienia życia religijnego we wszystkich dziedzinach życia.


 

POLSKA

 • 1926 zwołanie Zjazdu Katolickiego w Warszawie pod wpływem encykliki "Ubi arcano",
 • 1928 utworzenie Komisji Episkopatu do spraw AK, przewodniczącym Komisji został Kardynał A. Hlond,
 • 24.11.1930 erygowanie Naczelnego Instytutu AK z siedzibą w Poznaniu,pierwszym dyrektorem został ks. Bp S. Adamski,
 • 27.11.1930 zatwierdzenie Statutu AK w Polsce przez Piusa XI (jedyny poza Włochami statut zatwierdzony przez Papieża),
 • 1930-1932 powołanie AK w diecezjach,
 • 05-06.02.1934 krajowy zjazd AK w Krakowie, utworzono cztery kolumny: KZM, KZK, KZMM, KZMŻ,
 • 1939 przed wybuchem II wojny światowej AK liczyła 750 tys. członków,
 • 1949 władze komunistyczne zażądały podporządkowania organizacji katolickich kontroli państwowej - było to równoznaczne z zaprzestaniem ich działalności aż do lat dziewięćdziesiątych (KSM i AK),
 • 12.01.1993 Jan Paweł II w swoim przemówieniu do biskupów polskich zwrócił uwagę na szczególne znaczenie AK, jako niezastąpionego środka formacji apostolskiej świeckich,
 • 02.05.1996 Konferencja Episkopatu Polski powołuje do życia AK,
 • 20-21.11.1998 ukonstytuowanie się władz statutowych KIAK,
 • 03.2000 AK w Polsce liczy około 35 tys. członków,
 • 23-25.11.2001 I Krajowy Kongres AK,

 

DIECEZJA TARNOWSKIE

 

 

PARAFIA

 

Odwiedzin : 45440
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska