Strona główna -> Zarząd

 

Asystent Kościelny:  Ks. prałat Marek Tabor

ZARZĄD:

Prezes:  Agata Wolak Kowalik

Z-ca prezes:  Anna Jojczyk

Sekretarz:  Kinga Faron

Skarbnik:  Elżbieta Szczepaniak 

Komisja Rewizyjna:

  • Jolanta Pajor
  • Aniela Zając
  • Danuta Kotarba

Fotograf: Kazimiera Rejowska

 

Odwiedzin : 24443
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska