Strona główna -> Działalność i dokumenty

 [Protokoły] [Dekrety] [Statut i Regulamin]

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie bardziej bezpośrednio współpracują z hierarchią kościelna w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła(Por. KK,n.33; DM,n.15). Rację swego istnienia Akcja Katolicka znajduje w prawdzie o Kościele. Zorganizowana współpraca świeckich z hierarchią Kościoła w realizowaniu apostolskiej misji należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła (Por. Rz 16,3; Flp 4,3).

W naszych czasach wagę tej współpracy, będącej wyrazem nie tylko przynależności do Kościoła, ale bycia Kościołem, podkreślił II Sobór Watykański i Magisterium Posoborowe. Także Ojciec Święty Jan Paweł II, mówiąc o wiernych świeckich, którzy "winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła", wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej, jako niezastąpionego środka formacji apostolskiej świeckich. Akcja katolicka była w Polsce żywa i przyniosła wiele owoców. "Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce była by nie pełna" (Przemówienie Jana Pawła II do biskupów polskich podczas wizyty ad limina , 12.01.1993r.).

Podejmując wezwanie Ojca Świętego, biskupi Polscy we współpracy z katolikami świeckimi, postanawiają powołać do życia Akcje Katolicka w Polsce, która jeszcze bardziej włączy ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowana misję apostolska, dzięki której będą mogli "czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi"(KK,n.33). Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem, w którym katolicy świeccy mogą w bardziej bezpośredniej współpracy z hierarchią realizować to powołanie, jakie otrzymali na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania (por. KK,n.33)

Odwiedzin : 45440
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska