Strona główna -> Stop pornografii

[Peregrynacja relikwii bł. Karoliny Kózka] [Sklepy i Firmy przyjazne rodzinie] [Konkursy] [Świadectwa] [Artykuły] [Przepisy prawne] [Banery]Do dziś pamiętamy żywo samobójstwo 14-letniej Ani z Gdańska. Molestowanie publiczne Ani poprzez kolegów z klasy, próba sfilmowania wszystkiego telefonem komórkowym z domniemanym zamiarem umieszczenia nagrania w internecie nie jest wydarzeniem wyrwanym z kontekstu: taki jest świat, który dzieciom oferujemy, m.in. poprzez ułatwiony dostęp do prasy pornograficznej, środków antykoncepcyjnych w naszych sklepach oraz poprzez nieograniczony dostęp do internetu młodziezy i dzieci w naszych domach i w kafejkach internetowych.

Związek zachowania chłopców z wzorcami, które młodzież i dzieci czerpią z wszechobecnej pornografii jest oczywisty: pogarda i przemoc wobec kobiet, traktowanie człowieka jako przedmiotu służącego do zaspokajania potrzeb, zanik bariery wstydu, sprowadzenie seksu do poziomu towaru.

Tak tragiczne zdarzenie może mieć potencjalnie miejsce w każdym mieście, wsi w Polsce, również i w Starym Sączu. A choć nie będziemy bezpośrednim katem to zdarzenie takie obciążać będzie także nasze sumienia poprzez nasze m.in. zezwolenie na prasę pornograficzną, środki antykoncepcyjne w naszych sklepach, kioskach oraz nieograniczony dostęp do internetu młodziezy i dzieci w naszych domach i w kafejkach internetowych.

W trosce o to, co mamy najcenniejsze, nasze owoce – w trosce o nasze dzieci pragniemy dokonać peregrynacji relikwii bł. Karoliny Kózka, dnia 29 lutego 2008r., tym samym włączając się w diecezjalną akcję „Stop pornografii”, której pomysłodawcą jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Tarnowie.

W intencji ochrony w naszych dzieciach właściwej hierarchii wartości, w szczególności ochrony czystości a przede wszystkim najwyższej wartości pedagogicznej, jaką jest wstyd, który zabezpiecza osobowość -  organizujemy i prosimy o zaangażowanie się Drogich Państwa w następujące działania:

1. Propagowania życia
w czystości na wzór bł. Karoliny Kózka poprzez m.in.
odbycie przez młodzież i dzieci rekolekcji wielkopostnych obejmujących swą tematyką szeroko pojęte życie w czystości na wzór bł. Karoliny, proponujemy, aby przyjęciu relikwii bł. Karoliny towarzyszyła Msza św. podczas, której młodzież złoży uroczyście, przed Ołtarzem „Modlitwę zawierzenia” życia w czystości przed zawarciem związku małżeńskiego, dołączając tym samym do rzeszy młodzieży w Ruchu Czystych Serc. Ruch narodził się w USA i zrzesza wiele milionów młodych ludzi na całym świecie,  przeprowadzenie wykładów dla rodziców podczas, których będą proponowane dorosłym specjalne programy, blokujące dostęp do stron internetowych z treściami  pornograficznymi. Wykłady przeprowadzi kadra wykładowców z KSM-u diecezji  tarnowskiej, przeprowadzenie w szkołach konkursu na plakat „Stop pornografii” oraz konkursu dotyczącego wiedzy nt. bł. Karoliny. Nagrodą w konkursie byłoby rozwieszenie zwycięskich plakatów w szkołach i instytucjach starosądeckich, wyjazd młodzieży do Sanktuarium bł. Karoliny Kózki, do Zabawy oraz wzięcie udziału zwycięskiego plakatu w konkursie ogólnopolskim.

2. Promocję sklepów przyjaznych rodzinie. W ramach promocji, na stronach internetowych będzie lista (+ zdjęcie) sklepów przyjaznych rodzinie, w których nie prowadzi się sprzedaży prasy pornograficznej i prezerwatyw. Swój sprzeciw wobec obecności prasy pornograficznej i środków antykoncepcyjnych w sklepach i kioskach w Starym Sączu wyrazimy poprzez wręczenie sprzedawcom odpowiedniego apelu z prośbą  o przyłączenie się do akcji. Dla sprzedawców, którzy nigdy nie sprzedawali prasy pornograficznej i środków antykoncepcyjnych oraz dla tych, którzy wycofają w/w szkodliwy towar ze swego asortymentu zostaną rozdane plakaty mówiące o tym, że dany sklep, jest przyjazny rodzinie. Plakat będzie można umieścić w miejscu widocznym dla Klientów.

3. Zwrócimy się z prośbą do właścicieli kajek internetowych o założenie na komputerach przeznaczonych dla użytkowników specjalnego programu blokującego strony pornograficzne.

4. Będziemy rozprowadzac za darmo kopię filmu PORNOzniewolenie za zgodą Fundacji "Źródło" Zakład "Wychowawca" z Krakowa, tak, by wiedza na temat zgubnego nałogu pornografii dotarła do jak najszerszego grona ludzi zainteresowanych problemem.

Stowarzyszenia Katolickie
Parafia św. Elżbiety Węgierskiej
Stary Sącz

ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI NA FORUM NT. PORNOGRAFII, AKCJI "STOP PORNOGRAFII" oraz do kreatywnego myślenia nt. sposobów walki z brakiem czystości myśli, słów i czynów w naszym mieście i wcielania rozsądnych pomysłów w życie.
Odwiedzin : 45440
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska