Strona główna -> Aktualności

Akcja Katolicka jak powstała i jak działa

16.05.2019, Kategoria: Aktualności

Akcja Katolicka to Stowarzyszenie działające w naszej parafii od ponad 20 lat mające swój status i swoją strukturę. Początki AK sięgają IX w. Stowarzyszenie powołał papież Pius XI w roku 1928. Choć jako nazwa pojawiła się już wcześniej w,,motu proprio”Piusa X z roku 1903. Ten sam papież określił charyzmat stowarzyszenia i zasady organizacyjne. Jednak formalnie do życia powołał Akcję Katolicką Pius XI przedstawiając główne założenia stowarzyszenia w encyklice,,Ubi arcano” w roku 1922.

Na przełomie XIX i XX wieku duży wpływ na kształtowanie się idei Akcji miała działalność papieża Leona XIII. Jego społeczne encykliki powodowały budzenie się wśród katolików świeckich świadomości, że oni także są odpowiedzialni – obok hierarchii kościelnej – za losy Kościoła.. Podczas wizyty ,,Ad limina'' apostolorum w Rzymie w październiku 1928 roku, zapadła decyzja o utworzeniu Akcji Katolickiej w Polsce na model włoski. Kardynał August Hlond został wybrany przez papieża do utworzenia Akcji Katolickiej w Polsce. Uchwałę o utworzeniu stowarzyszenia podjęła Konferencja Episkopatu Polski obradująca w Poznaniu w okresie 28 – 30 kwietnia 1930 r. Statut ogólny Akcji Katolickiej został zatwierdzony 27 listopada 1930 r. przez Piusa XI. Główną uroczystością Akcji Katolickiej ustanowiono święto Chrystusa Króla które jest naszym świętem po dzień dzisiejszy . Wybuch II wojny światowej na 66 lat przerwał działalność Akcji Katolickiej w Polsce.

W styczniu 1993 r. podczas spotkania „Ad limina” Ojciec święty Jan Paweł II zaapelował do Biskupów polskich o wznowienie działalności Akcji Katolickiej następującymi słowami: „Akcja Katolicka, kiedyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców, trzeba wiec, aby na nowo odżyła”. Słowa Ojca świętego stały się inspiracją dla Episkopatu Polskiego do pracy nad odtworzeniem Akcji Katolickiej. .Pierwsze struktury nowego stowarzyszenia zaczęły powstawać w rok po historycznym spotkaniu polskich biskupów z Janem Pawłem II. Od 1996 roku w całej Polsce, z różną intensywnością zaczęły powstawać diecezjalne instytuty i parafialne oddziały Akcji Katolickiej .
Dekretem z 23. kwietnia 1998 w Uroczystość św. Wojciecha Bpa i Męczennika Bp. Wiktor Skworc erygował Akcję Katolicką w naszej parafii. Asystentem kościelnym został ks. Alfred Kurek a pierwszym prezesem Pani. Barbara Gomółka. Powołano też pierwszy Zarząd Stowarzyszenia. Patronem Akcji Katolickiej jest św. Wojciech a od 22.10.2018 również Jan Paweł II. Naszym zadaniem jest świadomie uczestniczyć we wszystkich sferach życia publicznego i religijnego. W ten sposób Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym związku z hierarchią Kościoła. Naszym zadaniem jest ewangelizowanie wszędzie tam gdzie nie mogą dotrzeć kapłani. W środowiskach pracy, wśród znajomych którzy się pogubili, w rodzinach.... Celem jest dążenie do najpełniejszego poznania ewangelicznych prawd wiary, ich rozumienia i realizowania w codziennym życiu. Tym celem jest również stworzenie nowego dojrzałego chrześcijańskiego sposobu myślenia. Jako członkowie Akcji Katolickiej wzbogacamy naszą wiarę i działalność uczestnicząc w diecezjalnych sympozjach, wykładach ,rekolekcjach i spotkaniach formacyjnych. Raz w roku jest spotykamy się na Ogólnopolskiej pielgrzymce w Częstochowie aby wspólnie się modlić u Jasnogórskiej Pani . 20 grudnia 2017 został powołany Uniwersytet Społecznego Nauczania Jana Pawła II Jest on odpowiedzią DIAK Diecezji Tarnowskiej na inicjatywę, związaną z powołaniem św. Jana Pawła II na patrona Akcji Katolickiej w Polsce W wykładach może wziąć udział każdy kto ukończył 18 lat kto chce się rozwijać i żyć bardziej świadomie nabywając odpowiednich argumentów do obrony wiary i zdrowego dystansu do otaczającej rzeczywistości . Akcja Katolicka to spotkania formacyjne na których omawiane są bieżące sprawy związane z diecezją i parafią. To liczne autokarowe parafialne pielgrzymki do miejsc świętych. Inicjatywy takie jak Koronka na ulicach miast która cieszy się wielką frekwencją, Różaniec do granic. To również wspólna parafialna modlitwa w pierwsze soboty miesiąca na którą serdecznie zapraszamy. Matka Boża w Fatimie tak bardzo prosiła o pierwsze soboty aby wynagradzać Jej Niepokalanemu Sercu. W tym roku w pierwszą sobotę maja nabożeństwo fatimskie odprawimy w Medjugorie w miejscu szczególnym gdzie dokonuje się wiele nawróceń i przemian życiowych ludzi.. Na pielgrzymkę wyruszymy ze słowami ,,Maryjo naucz nas kochać tak jak TY”. Będą to swoiste rekolekcje w drodze połączone z modlitwą i wypoczynkiem. Trzeba nam zostawić na chwilę troski dnia codziennego aby z mocą bożą załadować akumulatory na szarą trudną codzienność.

2 kwietnia kolejny raz spotkamy się na Ołtarzu Papieskim aby wspólnie modlić się do Jana Pawła II i o godz.21.37 zaśpiewać mu jego ulubioną Barkę . W tym roku 18 maja w 99 urodziny Jana Pawła II rozpocznie się peregrynacja relikwii świętego Jana Pawła II po Parafialnych Oddziałach Akcji Katolickiej w diecezji tarnowskiej. Mająca na celu między innymi duchowe przygotowanie do jubileuszu 25-lecia Akcji Katolickiej w naszej diecezji, uczczenie 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II,ożywienie i zaktywizowanie działalności Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej. Peregrynacja rozpocznie się od mszy św. na Ołtarzu Papieskim pod przewodnictwem Bp. Andrzeja Jeża . Wieczorem w kościele parafialnym odmówimy różaniec i Apel Jasnogórski i przekażemy relikwie do POAK w Gołkowicach. Relikwie będą nawiedzały POAK-i przez cały rok aby zakończyć peregrynację 18.05.2020r w 100 rocznicę urodzin Papieża Polaka.

Pisząc o Akcji Katolickiej nie sposób nie wspomnieć o śp. Halinie Borowskiej długoletniej prezes Akcji Katolickiej w naszej parafii. Jej zaangażowanie i oddanie dla wielu powinno być przykładem do naśladowania. Dzięki Halinie jestem a Akcji Katolickiej i dzięki temu mogę lepiej poznawać swoja wiarę, głosić naukę Chrystusa i służyć drugiemu człowiekowi.

Chcesz zostać członkiem Akcji Katolickiej ?

ZAPRASZAMY .;))

Autor: Agata Wolak-Kowalik

Odwiedzin : 42743
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska